Silver Berry

Shop

Politica de confidențialitate

Atunci când folosiți serviciile noastre, ne încredințați date cu caracter personal. Înțelegem aceasta este o responsabilitate majoră și ne străduim respectăm confidentialitatea vizitatorilor online. Cunoaștem importanta furnizării unui mediu sigur pentru informațiile pe care le colectam și oferim putere de decizie în privința acestora. 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru S.C FINE SELECTION ECOMMERCE GROUP EUROPE S.R.L, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice alta legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile noastre, pe site-urile noastre web. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care rugam verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate. Scopul acestei Politici de Confidențialitate este explice ce informații colectăm, de ce le colectăm și cum puteți le actualizați, gestionați, exportați și ștergeți.

Cine suntem și cum ne puteți contacta?

 Domeniul Silver Berry este denumirea comercială detinuta de  SC FINE SELECTION ECOMMERCE GROUP EUROPE SRL, cu sediul în Fanari 110, Olari, Prahova înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J29/1605/2021, CUI 44504336 (în continuare “Silver-Berry” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. Deținătorul site-uliu este SC FINE SELECTION ECOMMERCE GROUP EUROPE SRL Cod Unic de Înregistrare 44504336 Nr. Înmatriculare J29/1605/2021, iar datele responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt contact@silver-berry.ro sau management.silverberry@gmail.com .Mai multe informații găsești în pagina de contact. 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm? 

Cea mai mare parte a datelor dvs. cu caracter personal le colectăm direct de la dumneavoastră, de aceea aveți controlul asupra informațiilor pe care ni le oferiți. De exemplu, primim informații de la dvs. astfel: Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon etc. Când creați un cont în magazinul Silver Berry, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele; 

Putem, de asemenea, colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a personaliza experiența online și a pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. De asemenea, putem stoca și colecta pe site-ul nostru informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării datelor? 

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: 

1.Pentru desfășurarea activității Silver Berry în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele

a) Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului Silver Berry; 

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora; 

c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale; 

e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale; 

f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la produsele Silver Berry. 

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Silver Berry și dvs. 

2.Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre ne dorim în permanență oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpararor, putem invita completați chestionare de satisfacție în urma finalizării unei comenzi. 

3.Pentru marketing vrem ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care interesează. În acest sens, putem trimite mesaje (cum ar fi: e-mail/telefonic/webpush/etc.) ce conțin informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiuneaCont/Coșul meu” sau secțiuneaCont/Favorite”, precum și alte comunicări comerciale. Pentru a pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate). Ne asiguram întotdeauna aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. puteți retrage consimțământul în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi sau prin contactarea Silver Berry folosind detaliile de contact descrise mai sus. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând dăm curs cererii dvs. 

Cât timp păstram datele dvs. cu caracter personal? 

În general vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în site-ul Silver Berry. Puteți ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal? 

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de parteneri: furnizorilor de servicii de curierat; furnizorilor de servicii de plată/bancare; furnizorilor de servicii de marketing; furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asiguram accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidentialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal? 

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeana sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii. Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri. 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal? 

Ne angajăm asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor. Pentru efectuarea plaților folosim serviciile procesatorului de plați NETOPIA mobilPay. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, atragem atenția transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele fie văzute și utilizate de către terțe parți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. 

Ce drepturi aveți? 

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, puteți exercita dreptul de a plânge autorității de supraveghere competente sau de a adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restrictionarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos. Pentru a putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. rugam rețineți următoarele aspecte daca doriți exercitați aceste drepturi: 

Identitate: Luăm în serios confidentialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, rugam ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail prin care ați interacționat cu site-ul Silver Berry. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.


Onorarii: Nu vom solicita o taxă pentru a exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitiva sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a soluționa cererea.

Durata de răspuns: Ne propunem răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau daca ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează răspundem în termen de maximum două luni. vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea întrebăm dacă puteți ne spuneți exact ce doriți primiți sau ce anume îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta acționam mai repede și scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți: Nu trebuie respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Accesul: Puteți ne cereți:

 – confirmăm dacă prelucrăm datele cu caracter personal; 

punem la dispoziție o copie a acestor date; 

oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstram, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea: Ne puteți cere rectificăm sau completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil încercăm verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor: Ne puteți cere ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 – acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; 

– v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se bazeaza pe consimțământ);

 – dați curs unui drept legal de a opune; 

– acestea au fost prelucrate ilegal; 

– ne revine o obligație legală în acest sens. 

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 – pentru respectarea unei obligații legale;

 – pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza aceasta solicitare.

Restrictionarea prelucrării datelor: Ne puteți cere restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: 

acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite verificăm acuratețea acestora;

– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele fie șterse;

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță

– v-ați exercitat dreptul de a opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare

Putem continua folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: 

– avem consimțământul dvs.; 

– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță

– pentru a proteja drepturile Silver Berry sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor: Ne puteți cere furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta fie transferat direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

– prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; 

– prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția: puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fară a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Luarea de decizii automate: Puteți cere nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă

– produce efecte juridice cu privire la dvs.; 

afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: 

– ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.; 

– este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; 

– se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Date de contact 

Ne puteți contacta oricând, folosind următoarele date contact: 

SC FINE SELECTION ECOMMERCE GROUP EUROPE SRL 

Nr. de Inreg. la Registrul Comerțului: J29/1605/2021 

Cod unic de Înregistrare: 44504336 

Adresa sediu social:Fanari 110, Olari, Prahova 

Telefon 004 0726 559 596